Oblast vedení účetnictví

 • Vedení daňové evidence
 • Vedení podvojného účetnictví
 • Sestavování veškerých předepsaných výkazů
 • Každý vlastník od nás každý měsíc obdrží prostřednictvím emailu přehled hospodaření, ve kterém má přesný přehled kdo kolik platil, co se uhradilo z účtu (náklady), zůstatky na účtu a zůstatky fondu oprav a také kdo v domě dluží a kolik
 • Zpracováváme roční vyúčtování služeb
 • Ve spolupráci s klientem rovněž řešíme reklamace vyúčtování
 • Pro naši práci nevyžadujeme založení nového účtu, ale akceptujeme Váš původní. V případě nutnosti založení nového účtu nabízíme pomoc s jeho založením u Vámi zvoleného bankovního domu
 • Nevyžadujeme podpisové právo k Vašim účtům

Oblast technická

 • Vedení technické evidence domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor
 • Zajistíme pojištění Vaší nemovitosti, pomoc při výběru nejvhodnější pojišťovny
 • Zajistíme zákonem předepsané revizní kontroly (např. elektroinstlace, plynu, výtahů, hromosvodů, požárních kontrol apod.), následně zajištíme opravy z nich vyplývajících
 • Zajistíme ostatní opravy na základě Vašeho rozhodnutí a po konzultaci s Vámi, a to v rozsahu drobných oprav, ale jsme připraveni Vám být nápomocni i při rekonstrukcích a technických zhodnoceních od výběru projektanta, zhotovitele, konsultace smluv, zajištění úvěru, zpracování podkladů pro poskytnutí úvěru, vedení veškeré evidence pro úvěrovou banku
 • Zajistíme pravidelný úklid společných prostor domů, chodníků, údržbu zeleně a zelených ploch

Oblast zpracování mezd

 • Výpočet, zpracování a evidence mezd a odměn členů statutárních orgánů, vč. zpracování a uzavření smluv o výkonu funkce
 • Zpracování smluv u dohod o provedení práce, výpočet odměny, realizace odvodů daní
 • Účastníme se za Vás na základě plné moci všech předepsaných kontrol u zdravotních pojišťoven, OSSZ a finančního úřadu
 • Zpracováváme a odevzdáváme za Vás všechny povinné měsíční a roční výkazy

Profesionální správce

 • Pro tuto činnost máme zajištěny bezúhonné odborníky v této oblasti s dlouholetými zkušenostmi
 • Zajištění úvěru, zajišťujeme pro naše klienty nejoptimálnější úvěry a zastupujeme je po celou dobu čerpání a splácení úvěru ve styku s úvěrující bankou

Úvěry

 • Zajišťujeme pro naše klienty nejoptimálnější úvěry a zastupujeme je po celou dobu čerpání a splácení úvěru ve styku s úvěrující bankou

Ceník služeb

Ceny jsou stanovovány individuálně a to na základě:

Potřebujete více informací k ceně? Neváhejte se na nás obrátit.

Cesta k nám

Kontaktujte nás

Úřední dny jsou po, pá 8 - 17:00, v ostatních dnech nás v kanceláři zastihnete v době 8 - 16:00.

Adresa: Foersterova 1112/4, Karlovy Vary
  PSČ 360 01, Česká republika
Telefon: +420 353 590 332
E-mail: info@orbyt.cz