Cena služeb

Základní cena správy je 90,- Kč (min. 1000,- Kč za dům) a zahrnuje kompletní vedení účetnictví, evidenci vlastníků a jejich plateb, roční vyúčtování vč. řešení reklamací.

Ceny služeb nad rámec základního tarifu, jsou stanovovány individuálně a to na základě požadavků klienta, rozsahu činností a počtu spravovaných jednotek. Potřebujete-li více informací, neváhejte se na nás obrátit.

Oblast ekonomická a účetní

 • Vedení předepsané formy účetnictví - buď daňové evidence nebo účetnictví (všichni je z minulosti známe jako podvojné účetnictví) dle platných zákonných předpisů. Co se pod tímto konkrétně skrývá? Převezmeme za Vás veškeré doklady, které řádně označíme, zkontrolujeme jejich správnost věcnou i formální. Pokud se jedná o přijaté faktury, jsou tyto řádně vedeny v knize přijatých faktur a je zajištěna jejich včasná a řádná úhrada po odsouhlasení pověřeným členem výboru společenství. Pokud se jedná o faktury vydané je postup obdobný s tím, že kontrolujeme, zda Vám byly faktury včas uhrazeny.
 • Roční účetní závěrka spočívá zejména v roční inventarizaci účtů a dále pak ve vypracování roční účetních výkazů, příp. zpracování daňového přiznání. Tato závěrka je předkládána shromáždění společenství, které má povinnosti ji schválit.
 • Zastupování společenství ve vztahu k orgánům státní správy, popřípadě samosprávy, a to zejména při kontrolách ať už na finančním úřadě, zdravotních pojišťovnách nebo okresní správě sociálního zabezpečení.

Oblast evidence prostor a vlastníků

 • Vedeme přehlednou evidenci bytových i nebytových jednotek včetně výměr jednotlivých prostor
 • Vedeme evidenci vlastníků, popř. nájemníků bytových nebo nebytových jednotek
 • Jednotlivým vlastníků vystavujeme formou evidenčních listů měsíční předpis plateb spojených s užíváním bytů (nebytů), vč. dlouhodobé zálohy, tj. fondu oprav, tyto předpisy se upravují na základě rozhodnutí shromáždění, a to zejména rozhodnutí o navýšení tvorby fondu oprav, ale také v návaznosti na výsledky - zejména nedoplatky z vyúčtování nebo reagují na zvýšení cen medií (voda, teplo, atd.)

Roční vyúčtování

 • Zajišťujeme prostřednictvím odborných firem odečty studené a teplé vody a tepla, vč. rozdělení nákladů pro jednotlivé uživatele
 • Respektujeme přání klienta v případě, že si chce odečty zajišťovat sám
 • Zpracováváme roční vyúčtování dle platných předpisů a stanov společenství
 • Součástí ročního vyúčtování je rovněž vyúčtování fondu oprav. Výsledek tohoto vyúčtování je pouze informativní, protože fond oprav se nevrací, ale slouží lepšímu přehledu vlastníků.
 • Naši pracovníci rádi zodpoví Vaše dotazy, příp. Vám pomohou s vyřízením reklamace

Oblast technická

 • Pomůžeme Vám nebo za Vás zajistíme kvalitní pojištění Vaší nemovitosti, včetně pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů
 • Zajistíme veškeré zákonem předepsané revizní kontroly, ke kterým patří především revize elektroinstalace, plynu, hromosvodů, společných částí komínů, požární kontroly, příp. další kontroly podle konkrétní situace v objektu.
 • Ohlídáme za Vás termíny těchto revizních kontrol
 • Pomůžeme Vám nebo za Vás zajistíme odstranění závad z revizních kontrol
 • Pmůžeme Vám nebo za Vás zajistíme opravy a to od drobných až po náročné, velké opravy
 • Doporučíme Vám vysoce odborný stavební či technický dozor, pokud jej budete potřebovat, rovněž tak pomůžeme s výběrem projektanta a zhotovitele zakázky
 • Zajistíme pro Vás nejvýhodnější úvěr, včetně veškerých podkladů nutných pro jeho poskytnutí a i nadále budeme spolupracovat s bankou poskytující úvěr a předkládat jí za Vás pravideně veškeré podklady, které bude v průběhů splácení úvěru požadovat
 • Zajistíme pravidelný úklid společných částí domu, ale i údržbu zeleně okolo domu, sekání trávy, atd.

Mzdy

 • Výpočet, zpracování a evidence mezd a odměn členů statutárních orgánů, vč. zpracování a uzavření smluv o výkonu funkce
 • Zpracování smluv u dohod o provedení práce, výpočet odměny, realizace odvodů daní
 • Účastníme se za Vás na základě plné moci všech předepsaných kontrol u zdravotních pojišťoven, OSSZ a finančního úřadu
 • Zpracováváme a odevzdáváme za Vás všechny povinné měsíční a roční výkazy, včetně vyúčtování daně vybírané srážkou nebo daně z příjmů ze závislé činnosti

Profesionální správce

 • Pokud se v rámci Vašeho společenství nepodaří zvolit výbor nebo předsedu, máme i pro tuto situaci řešení. Můžeme Vám nabídnout špičkové odborníky, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají.

Úvěry

 • Prostřednictvím našich spolupracovníků - finančních konzultantů - pro Vás zajistíme nejvýhodnější úvěr
 • Bance poskytneme veškeré podklady nutné pro poskytnutí úvěru
 • Nadále budeme spolupracovat s bankou, která Vám úvěr poskytla a budeme jí za Vás předkládat pravideně veškeré podklady, které bude v průběhů splácení úvěru požadovat

Ceník služeb

Základní cena správy je 90,- Kč a obsahuje:

Potřebujete více informací k ceně? Neváhejte se na nás obrátit.

Cesta k nám

Kontaktujte nás

Úřední dny jsou po a st 8 - 16:30, v ostatních dnech na základě tlf. domluvy v čase 8 - 15:30.

Adresa: Foersterova 1112/4, Karlovy Vary
  PSČ 360 01, Česká republika
Telefon: +420 353 590 332
E-mail: info@orbyt.cz