Vítejte u společností Orbyt KV a Orbyt SERVICE zabývajících se správou a údržbou bytových domů, bytů a nemovitostí

Telefon
+420 353 590 332
+420 774 170 727

Adresa
Foersterova 1112/4
360 01 Karlovy Vary

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8:00 – 11:00, 13:00 – 16:30

Zkušenost, jistota, důvěra

  • Vlastníci nemovitostí chtějí mít jistotu, že jejich nemovitost je u správy ORBYT KV v dobrých rukách.
  • Naše kancelář je na trhu od roku 1992, po celou dobu se specializuje na správu a údržbu bytů v osobním vlastnictví.
  • Naše dlouholetá zkušenost je základem pro vytvoření optimálních podmínek k harmonické spolupráci vlastníků a správce.
  • Odbornost a znalost situace na trhu přináší jistotu v rozhodování o správném použití finančních prostředků.
  • Cílem je našimi zkušenostmi, odborností a dlouholetou praxí hodnotu nemovitostí nejenom udržovat, ale i dlouhodobě zvyšovat.

Naše služby

Účetnictví

Za společenství vedeme kompletně účetnictví v předepsané formě od převzetí dokladů až po zpracování ročních účetních uzávěrek a jejich vložení do obchodního rejstříku

Správa nemovitostí

Díky našim dlouholetým zkušenostem nabízíme profesionální zabezpečení veškerých činností souvisejících se správou nemovitostí. Od převzetí nemovitosti, až po pravidelná roční vyúčtování služeb.

Údržba nemovitostí

Zajišťujeme údržbu a opravy nemovitostí, předepsané revizní kontroly a odstranění závad zjištěných těmito kontrolami, deratizaci, úklid společných prostor, sekání trávy, údržbu zeleně, atd.

Zpracování mezd

Zajistíme kompletní mzdovou agendu, vše v naprostém souladu s aktuální legislativou a správnost všech výpočtů.

Právní a finanční servis

Zprostředkujeme odborný a profesionální právní a finanční servis, zpracujeme potřebné podklady, vyplníme daňová přiznání a vše odevzdáme příslušným institucím. Vy pouze podklady podepíšete.

Profesionální předseda

Pokud se v rámci Vašeho společenství nepodaří zvolit výbor nebo předsedu, můžeme Vám nabídnout špičkové odborníky z našich řad, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají.

Pohotovostní služby

V případě, že máte problém v některé z uvedených oblastí, volejte prosím tato telefonní čísla:

Aktuality

Provozní doba

V době zpracování ročních účetních uzávěrek a vyúčtování služeb, tj. do 31.3., je kancelář mimo…

Novoroční přání

Vážení klienti, kolegové a přátelé, ráda bych Vám jménem naší společnosti popřála příjemné prož…

Omezení přístupnosti kancerláře

Po dobu zpracování ročních uzávěrek, tj. do 30.4., bude kancelář ORBYT přístupna veřejnosti