Vážení klienti, čtenáři, kolegové a přátelé,
dovolte mi, abych Vám jménem naší společnosti popřála šťastný začátek roku 2022, hodně zdraví a štěstí, pracovních i osobních úspěchů.

Všem nám společně chci popřát, aby se náš život konečně po dlouhé době mohl vrátit k normálu, bez strachu z nemoci a bez omezení.

Ať je tento rok lepší než ten přechozí!

Za společnost ORBYT
Jana Panhansová