Vážení klienti,
od nového roku vstupuje v platnost nový zákon o odpadech.

To by vás za jiných okolností nemuselo vůbec zajímat, ale z nového zákona plyne také zcela nový způsob placení poplatků za komunální odpad. Každý obyvatel města nebo obce musí splnit ohlašovací povinnost. Co to znamená? Každý, kdo v obci vlastní nemovitost, se musí registrovat na obecním úřadě k platbě poplatku za odpady. Tuto povinnost musí splnit buď přímo vlastník nemovitosti, nebo ten, kdo ho zastupuje na základě plné moci.

Za společenství vlastníků ve správě naší kanceláře tuto povinnost splníme my. Vyčkejte pouze výzvy k podpisu požadovaných dokladů. Pokud to bude nutné, budou nové poplatky zapracovány do evidenčních listů.