Ceník

Cena za základní rozsah našich služeb je od 90,– Kč za jednotku a měsíc v závislosti na počtu jednotek v domě. Minimálně 1000, Kč za dům.

Základním rozsahem služeb se rozumí:

  • převzetí nemovitosti
  • vedení evidence vlastníků, případně nájemníků
  • stanovení předpisů a evidence a kontrola plateb
  • pasportizace jednotek
  • vedení účetnictví v předepsaném rozsahu a formě
  • zpracování ročního vyúčtování služeb
  • uzavření smluv s dodavateli základních medií pro dům

Cena se dále upravuje v návaznosti na rozsah dalších požadavků klienta.

V případě zájmu o bližší informace se neváhejte na nás obrátit telefonicky nebo prostřednictvím formuláře na straně s kontakty.