Po dobu zpracování ročních uzávěrek, tj. do 30.4., bude kancelář ORBYT přístupna veřejnosti pouze v pondělí – středu. Ostatní dny je kancelář pro veřejnost zcela uzavřena.

Děkujeme za pochopení